Thuistoediening

Doe uw voordeel met de visie, kennis en ervaring van experts
én ontmoet elkaar in de zaal en/of online!

Aanmelden Thuistoediening door de patiënt zelf!!!

Donderdag 13 april 2023, Hotel Breukelen 

Alle prijzen zijn inclusief 25% linkedin korting*

Deelnamekosten per persoon programma in de zaal

Medewerkers van organisaties lid van NVZ, NFU, ZKN, ZN en overheidsorganisaties

€ 374,25 ex. BTW

Medewerkers van overige organisaties.

€ 825,-- ex. BTW

*25 % Linkedin korting
Wordt LinkedIn contact van Eritia van der Mei en ontvang de 25% korting op de deelnamekosten ex BTW. Zit u niet op linkedin en wilt u er niet op, neem dan contact op met Eritia van der Mei via info@meizb.nl of 06-14512448

U kunt kiezen uit de onderstaande aanmeldopties. Deze staan ook op de laatste pagina van de brochure.

1  Ja, ik neem deel aan het programma in de zaal waarbij sprekers op het laatste moment kunnen besluiten of ze in de zaal of via teams presenteren. Ja, als de bijeenkomst alleen online is, boekt MEIzb mijn ticket om naar online deelname via Microsoft Teams Vergadering.

2 Ja, ik neem deel aan het programma in de zaal waarbij sprekers op het laatste moment kunnen besluiten of ze in de zaal of via teams presenteren. Nee als de bijeenkomst alleen online is boekt MEIzb mijn ticket niet om naar online deelname.

Gegevensverwerking
Voor meer informatie over uw gegevensverwerking klikt u hier voor de privacy verklaring

Samenvatting algemene voorwaarden
1. Annuleringsvoorwaarden. Bij verhindering kunt u tot 4 weken voorafgaand aan de bijeenkomst kosteloos annuleren. Bij annulering (ook bij Corona klachten) vanaf 4 weken voorafgaand aan de bijeenkomst betaalt u de volledige deelnamekosten, U kunt zich wel laten vervangen mits u de organisatie 1 dag voor de bijeenkomst informeert wie u vervangt. De factuur blijft wel op uw naam staan.
2.Corona. Als u zich niet kunt of wilt houden aan de op het moment van de bijeenkomst geldende corona maatregelen kunt u, binnen de 4 weken voorafgaand aan de bijeenkomst, niet kosteloos annuleren. U kunt wel een vervanger sturen, de factuur blijft wel op uw naam staan.
3. Voorbehoud. Het programma is altijd onder voorbehoud. Indien omstandigheden dit volgens de organisatie vereisen kan het programma, locatie en de datum worden gewijzigd.
Een * bij een veld, betekent dat dit veld verplicht is!

Graag tot ziens,

Eritia van de Mei
MEI zakelijke bijeenkomsten

Een selectie uit reacties van deelnemers op eerdere conferenties. Meer reacties vindt u door Reacties van deelnemers in het menu aan te klikken.

Opschaling oncologische zorg thuis, 25-6-19

'Verhelderend en leuk om te zien hoe andere ziekenhuizen bezig zijn met zorg thuis'
"Kirsten Lenaerts, teamleider oncologische dagcentrum Zuyderland MC

'Ontzettend nuttig en relevant' 
Erik lambeck, lid bestuur Radboudumc centrum voor oncologie

''Heel zinvol, veel inspiratie opgedaan en actiepunten mee naar huis'
"Marcel Pijnappels, business controller Elkerliek

MEI zakelijke bijeenkomsten
Eritia van der Mei

Telefoon: 06-14512448
E-mail sturen: klik hier
Linkedin: linkedin.com/in/eritiavandermei