Disclaimer

Doe uw voordeel met de visie, kennis en ervaring van experts
ťn ontmoet elkaar in de zaal en/of online!
Juridische disclaimer
Het gebruik van deze site en de daarmee verbonden sites van MEI zakelijke bijeenkomsten, is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande:

MEI zakelijke bijeenkomsten internetsite
MEI zakelijke bijeenkomsten stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan haar internetsite. Alhoewel MEI zakelijke bijeenkomsten haar best doet om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. MEI zakelijke bijeenkomsten aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. Aan de inhoud van de MEI zakelijke bijeenkomsten internetsite kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door MEI zakelijke bijeenkomsten uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Copyright
Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij MEI zakelijke bijeenkomsten, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts) personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te wijzigen, vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden, of tegen vergoeding beschikbaar te stellen  aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van MEI zakelijke bijeenkomsten.

Virussen en veiligheid
De MEI zakelijke bijeenkomsten internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beÔnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet MEI zakelijke bijeenkomsten sites. MEI zakelijke bijeenkomsten is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Uw vragen, suggesties en commentaar
MEI zakelijke bijeenkomsten wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door U of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeŽn, etc die wij ontvangen wordt door MEI zakelijke bijeenkomsten gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. MEI zakelijke bijeenkomsten behoudt zich het recht voor de door U gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven, en te distribueren, ongeacht het doel.

Door MEI zakelijke bijeenkomsten verzonden e-mail
Door MEI zakelijke bijeenkomsten verzonden informatie per e-mail , is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde  is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. MEI zakelijke bijeenkomsten staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de U toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Nederlands Recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit deze overeenkomst , zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter.

Leverings- en betalingsvoorwaarden
Op alle leveringen en betalingen van MEI zakelijke bijeenkomsten zijn van toepassing de leveringsvoorwaarden van MEI zakelijke bijeenkomsten, te vinden op deze website.

MEI zakelijke bijeenkomsten behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Graag tot ziens,

Eritia van de Mei
MEI zakelijke bijeenkomsten

Een selectie uit reacties van deelnemers op eerdere conferenties. Meer reacties vindt u door Reacties van deelnemers in het menu aan te klikken.

Ziekenhuis met goed rendement, 2-4-19

'Veel nieuwe ideeen gekregen'
R.J. Stroeve, KNO-arts en bestuurslid CMS ZGT

'Breed beeld schetsend, inspiratie om in eigen werkomgeving verder vorm te geven' 
Maaike de Hoon,  Meewerkend teamleidinggevende Planning & control Amphia

''Interessant! Veel verschillende invalshoeken en stof tot nadenken'
Pascale Ottens, unithoofd financien & control Jeroen Bosch ziekenhuis

MEI zakelijke bijeenkomsten
Eritia van der Mei

Telefoon: 06-14512448
E-mail sturen: klik hier
Linkedin: linkedin.com/in/eritiavandermei