Mei Zakelijke Bijeenkomsten
MEI zakelijke bijeenkomsten op Linkedin Contact met MEI zakelijke bijeenkomsten
MEI zakelijke bijeenkomsten op Linkedin Contact met MEI zakelijke bijeenkomsten

Privacy statement MEI zakelijke bijeenkomsten

Doe uw voordeel met de visie, kennis en ervaring van experts
én ontmoet elkaar online! Later natuurlijk ook weer in de zaal!

Privacy statement MEI zakelijke bijeenkomsten

Download als PDF.

Mei zakelijke bijeenkomsten (“MEI”) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website www.meizb.nl en de deelnemers (docenten en cursisten) aan de evenementen (zowel digitaal als in de zaal) van MEI. Verwerking van de persoonsgegevens van betrokkenen gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de toepasselijke wet en regelgeving daaraan stelt. MEI zal uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig verwerken en daartoe technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen.

 

Verzameling en gebruik van (persoons)gegevens

De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de onderstaande doeleinden. Hierbij kunt u denken aan uw naam, factuuradres, betaalgegevens, naam van uw organisatie, functie, telefoonnummer, uw deelname aan evenementen, maar ook gegevens die u achterlaat op de website, uw klik- en surfgedrag en IP adres. Een portretfoto van een docent kan, nadat daarvoor toestemming is gegeven, op de brochure van een evenement worden geplaatst.

MEI verzamelt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om uw inschrijving te verwerken voor een evenement en contact met u op te nemen om u te informeren over het evenement;
 • Om u met naam, functie en organisatie te vermelden op de deelnemerslijst van een evenement in de zaal die op papier aan alle deelnemers van dat evenement op de dag van het evenement wordt uitgereikt.
 • Om u met naam, functie en organisatie te vermelden op de deelnemerslijst van een digitaal evenement die na de première aan alle deelnemers aan de première op meizb.nl wordt aangeboden.
 • het (laten) uitvoeren van betalingen voor een evenement van MEI;
 • voor klantenbeheer, promotie- en direct marketing activiteiten, in het bijzonder om u te kunnen informeren over andere diensten, en om deze informatie op de deelnemer af te stemmen;
 • voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden, en
 • om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op MEI van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

MEI is ook actief op social media platforms zoals LinkedIn. Als u via social media contact opneemt met MEI, verwerken we uw gegevens om vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. De concrete bewaartermijn is in overeenstemming met fiscale regelgeving in beginsel 7 jaar, tenzij de persoonsgegevens nog relevant zijn voor MEI vanwege de interesse van betrokkenen in de diensten van MEI.

Afmelden direct marketing

Iedere keer dat wij u per e-mail een boodschap sturen voor direct marketing doeleinden, wordt u via een afmeldlink de mogelijkheid geboden ervoor te zorgen dat u wordt verwijderd uit het bestand dat MEI gebruikt voor direct marketing activiteiten per e-mail. Als u wilt dat MEI uw gegevens in het geheel niet voor direct marketing activiteiten verwerkt, kunt u een e-mail aan ons sturen: info@meizb.nl. Uw afmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt.

Cookies en Google Analytics

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web, omdat eerder bezochte websites uw computer al ‘kennen’. U hoeft dus bij herhaald bezoek niet steeds opnieuw bepaalde gegevens in te voeren. MEI maakt gebruik van cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden.

MEI maakt op haar website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Verstrekken van gegevens aan derden

MEI verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij:

 • u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 • Deze verstrekking nodig is voor de werking van een CRM systeem waarmee directmail en relatiebeheer wordt uitgevoerd.
 • deze verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen partijen gesloten overeenkomst;
 • deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen;
 • deze verstrekking noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van deelnemers en gebruikers van www.meizb.nl.

Respecteren van privacy door derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met www.meizb.nl zijn verbonden, waaronder social media. MEI is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. MEI adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze websites.

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die MEI van u heeft. Indien de informatie die wij van u verwerken onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen. Ook kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw gegevens, indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Dergelijke verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u aan MEI richten per e-mail (info@meizb.nl) of schriftelijk (Mei zakelijke bijeenkomsten, t.a.v.  Eritia van der Mei, Cannenburg 36, 1081 HA Amsterdam).

Wijzigingen en contact

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. De meest actuele versie is steeds te vinden op www.meizb.nl. Eritia van der Mei helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit privacy statement.

Mei zakelijke bijeenkomsten

Eritia van der Mei
Conferentie ontwikkelaar
Cannenburg 36
1081 HA Amsterdam
info@meizb.nl
06-14512448
KVK-nummer: 55780652.